Satu Spangar

Ihmisten aistimaailma surkastuu nykymaailmassa. On tärkeää kohdata ja käsitellä tunteita ja mahdollisia tunnelukkoja ja saada aistikokemuksia ympäristöstämme. Taide tarjoaa tähän hyvän kanavan, nykymaailman pinnallisten virikkeiden sijaan henkisyyden ja hiljaisuuden kauneuden, mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi ja kuunnella sisintään, omia haaveitaan ja tarpeitaan, ottaa oma elämä haltuun kiireen ja arjen suorittamisen vaatimusten keskellä.

Monet töitteni aiheet kumpuavat kokemuksesta, jonka haluan välittää katsojalle liikkeen, muodon, viivan ja värin vuoropuhelussa. Tulkitsen luonnonmaisemia ja sielunmaisemia. Haluan töissäni tuoda esiin aistimukseni intensiteetin, voimakkuuden tai hiljaisen herkkyyden, niin kuin olen sen kokenut. Keskityn enemmän ekspressiiviseen ja symboliseen ilmaisuun, staattisemman realistisen ilmaisun sijaan, koska näin tunnen ilmaisukieleni laajentuvan. Puen kuviksi sen, mitä sanoin ei ole mahdollista kertoa.